Termeni și condiții

Omulbun.com nu este răspunzător față de niciunul dintre motivele indirecte, incidentale, provizorii sau cauzate de informații inexacte, de utilizarea sau de incapacitatea de a utiliza informațiile de pe site, inclusiv din neglijență sau alt motiv.

Nu te baza pe ceva ce citești în articolele noastre: este întotdeauna recomandat verificarea independentă. Autorii își rezervă dreptul de a modifica conținutul articolelor în orice moment fără notificare prealabilă sau ulterioară.

Cu toate acestea, contribuitori noștri sunt disponibili pentru a garanta orice drept de rectificare cerut de lege, în cazul în care au apărut erori, sau informații incorecte neintenționate.

Comentariile

Personalul nostru online nu are un proces de revizuire uniformă și rapidă a comentariilor lăsate de utilizatori, prin urmare toate informațiile care pot fi găsite în comentarii nu intenționează să constituie nicio indicație suplimentară cu privire la articolele noastre publicate. În special, nu avem nicio legătură cu orice conținut care conține spam, infracțiuni sau amenințări adresate grupurilor sau persoanelor fizice.

Drepturi de autor și licențe

Este posibil să folosiți porțiuni din text și imagini atâta timp cât sursa este recunoscută de link-ul paginii, (conform obiceiurilor). Este posibilă descărcarea și reproducerea imaginilor și a altor informații exclusiv în scopuri private și nu comerciale.

În toate celelalte cazuri (copierea unui articol sau scurtarea textului) este absolut interzis, mai ales reproducerea sau distribuirea informațiilor care pot fi protejate prin drepturi de autor.

În aceste cazuri, utilizarea permisă va fi verificată împreună cu proprietarii cu aceste drepturi. Pentru fiecare încălcare, ne rezervăm dreptul de a proteja în mod legal interesele noastre și cele ale oricăror proprietari de drepturi de autor.

În caz de îndoială, vă rugăm să ne contactați. Aceste condiții pot fi modificate în orice moment, fără nicio obligație de notificare prealabilă sau ulterioară.